Ellen Ehk Åkesson

Ellen Ehk Åkesson – årets utställare hos Daniel Berlin

I februari är det årspremiär hos krögaren Daniel Berlin i Skåne Tranås och med det en ny

exklusiv utställning med nutida konsthantverk i krögarens matsalar.

För Ellen Ehk Åkesson är material och hantverk helt väsentligt för att nå fram till det hon vill

förmedla med sina keramiska objekt: ”Jag söker i en utforskande process – tar sönder, börjar om,

förvånas och finner nya vägar. Utan materialet känner jag mig blind och berättelsen ligger inlåst i

mörker.” Den djupa skogen är inspirationen, mörkret och stämningarna – sumpskog och tjärhål.

Objekten är obestämbara, rör sig i alla riktningar, ger intryck av att vara både blöta och torra. De

är motbjudande och lockande, manar till förundran och beröring.

 

Daniel Berlin om årets utställare: ”Ellens verk är starka och jag ser en känslomässig förbindelse;

även mat har koppling till skog och mark, dofterna och intrycken som kan dröja sig kvar. Likaså är

förvandlingen från råvara till det som serveras här resultatet av en öppen och prövade hållning – i

kombination med djup kunskap om det gastronomiska hantverket.”

Gemensam servis!

Parallellt med vägghängd keramik i krogens matsalar presenterar keramiker Lena Willhammar och

Daniel Berlin nya delar till den gemensamma servis som de vidareutvecklar sedan start och som

nu innehåller drygt 30 delar

 

*utdrag från Konsthantverksentrums press annons

 

Stiftelsen Konsthantverkscentrum är en yrkesorganisation för konsthantverkare. Vi representerar

cirka 800 anslutna över hela Sverige och har till uppgift att ge råd, informera och skapar

kontakter. Vi finns till tack vare våra anslutna samt för övertygelsen om konsthantverkets

potential och kraft.

Läs mer/kontakt: www.konsthantverkscentrum.org